KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

PROJEKTY BADAWCZE - GRANTY

Komunikat:

Informacja dotycząca zasad zgłaszania wniosków o finansowanie projektów badawczych do NCN, NCBiR, MNiSW i innych instytucji pośredniczących w rozdziale dotacji na badania naukowe.
Wszystkie projekty mogą zostać wysłane do ww. instytucji dopiero po akceptacji Kwestora i Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą

Dane jednostki niezbędne do kompletnego wypełniania wniosku o finansowanie projektu badawczego finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki

formularz rejestracji umowy konsorcjum

formularz rejestracji projektu

protokół podziału kosztów pośrednich

37 2490 0005 0000 4600 1383 7392 – nr rachunku bankowego Alior Bank SA dla projektów finansowanych z NCN-u
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies