KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wykaz projektów NCN realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w 2017 r.

 

KATEDRA FIZJOLOGII i ENDOKRYNOLOGII ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1205 / OPUS

temat:  

Molekularny mechanizm działania wybranych nitrofenoli w jajniku kury (Gallus domesticus)

kierownik:  

prof. dr hab. Andrzej Sechman

termin realizacji:  

2015.07.17 - 2018.07.16

 

nr / typ projektu:  

1206 / PRELUDIUM

temat:  

Nanocząsteczki srebra jako potencjalne czynniki zaburzające funkcje endokrynne i apoptotyczne jajnika kury (Gallus domesticus)

kierownik:  

mgr inż. Dorota Katarzyńska

termin realizacji:  

2015.08.10 - 2017.08.09

 

nr / typ projektu:  

1207 / OPUS

temat:  

Udział metaloproteinaz w remodelingu jajnika kury (Gallus domesticus)

kierownik:  

dr hab. inż. Anna Hrabia

termin realizacji:  

2016.06.15 - 2019.06.14

 

KATEDRA ŻYWIENIA i DIETETYKI ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1203 / OPUS

temat:  

Wpływ kwasu masłowego wypływającego ze żwacza na strukturę i funkcję ksiąg, trawieńca oraz jelita cienkiego

kierownik:  

dr inż. Paweł Górka

termin realizacji:  

2014.08.08 - 2017.08.07

 

nr / typ projektu:  

1209 / SONATA

temat:  

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu

kierownik:  

dr inż. Paweł Górka

termin realizacji:  

2016.10.11 - 2019.10.10

 

nr / typ projektu:  

1210 / SONATA

temat:  

Wpływ Zearalenonu na komórki wątroby krów z kliniczną i subkliniczną postacią ketozy

kierownik:  

dr Justyna Dobrosława Barć

termin realizacji:  

2017.02.07 - 2020.02.06

 

KATEDRA BIOTECHNOLOGII ZWIERZĄT

nr / typ projektu:  

1208 / OPUS

temat:  

Określenie czynników warunkujących przechodzenie leptyny przez barierę krew-mózg i zjawisko leptynoodporności

kierownik:  

prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska

termin realizacji:  

2016.06.20 - 2019.06.19

 

INSTYTUT NAUK O ZWIERZĘTACH

nr / typ projektu:  

1202 / OPUS

temat:  

Prześledzenie mechanizmów powstania leptynoodporności indukowanej ciążą u owiec

kierownik:  

dr inż. Małgorzata Szczęsna

termin realizacji:  

13.02.2014-12.02.2017

 

nr / typ projektu:  

1204 / PRELUDIUM

temat:  

Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy

kierownik:  

mgr inż. Konrad Szychowski

termin realizacji:  

12.02.2015-11.02.2017

 

KATEDRA ICHTIOBIOLOGII I RYBACTWA

nr / typ projektu:  

1201 / PRELUDIUM

temat:  

Najeść się czy nie dać się zjeść. Czynniki kształtujące dynamikę dobowych zmian zespołów ryb w płytkich przybrzeżnych siedliskach nizinnych rzek

kierownik:  

mgr inż. Michał Nowak

termin realizacji:  

6.02.2013-5.02.2017

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies