KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Wykaz grantów realizowanych na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierząt w 2016 roku

Instytut Nauk o Zwierzętach

1847
OPUS

Rola receptorów estrogennych, węglowodorów aromatycznych oraz PPAR gamma w mechanizmie działania związków endokrynnie czynnych w neuronach myszy

Dr hab. Anna Wójtowicz

5.07.2013-4.07.2016

1202
OPUS

Prześledzenie mechanizmów powstania leptynoodporności indukowanej ciążą u owiec

Dr inż. Małgorzata Szczęsna

13.02.2014-12.02.2017

1204
PRELUDIUM

Mechanizm działania triklosanu w neuronach kory mózgowej myszy

Mgr inż. Konrad Szychowski

12.02.2015-11.02.2017

Katedra Fizjologii i Endokrynologii Zwierząt

 

1205
OPUS

Molekularny mechanizm działania wybranych nitrofenoli w jajniku kury (Gallus domesticus)

Prof. dr hab. Andrzej Sechman

17.07.2015-16.07.2018

PRELUDIUM
1206

Nanocząsteczki srebra jako potencjalne czynniki zaburzające funkcje endokrynne i apoptotyczne jajnika kury (Gallus domesticus)

Mgr inż. Dorota Katarzyńska

10.08.2015-9.08.2017

1207
OPUS

Udział metaloproteinaz w remodelingu jajnika kury (Gallus domesticus)

Dr hab. inż. Anna Hrabia

15.06.2016-14.06.2019

Katedra Ichtiobiologii i Rybactwa

 

1201
PRELUDIUM

Najeść się czy nie dać się zjeść. Czynniki kształtujące dynamikę dobowych zmian zespołów ryb w płytkich przybrzeżnych siedliskach nizinnych rzek

Mgr inż. Michał Nowak

6.02.2013-5.02.2017

Katedra Żywienia i Dietetyki Zwierząt

1203
OPUS

Wpływ kwasu masłowego wypływającego ze żwacza na strukturę i funkcję ksiąg, trawieńca oraz jelita cienkiego

Dr inż. Paweł Górka

8.08.2014-7.08.2017

1209
SONATA 10

Żywieniowe interakcje pomiędzy egzogennymi karbohydrazami i emulsyfikatorami w badaniach na drobiu

dr inż. Paweł Górka

11.10.2016 - 10.10.2019

Katedra Biotechnologii Zwierząt

1208
OPUS

Określenie czynników warunkujących przechodzenie leptyny przez barierę krew-mózg i zjawisko leptynoodporności

Prof. dr hab. Dorota Zięba-Przybylska

20.06.2016-19.06.2019

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013    Redaktor    Polityka cookies