KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą

BIURO NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄ

Rozporządzenia:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości dotacji i rozliczania środków finansowych na utrzymanie potencjału badawczego oraz na badania naukowe lub prace rozwojowe oraz zadania z nimi związane, służące rozwojowi młodych naukowców oraz uczestników studiów doktoranckich Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11 września 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na utrzymanie specjalnego urządzenia badawczego, specjalnego urządzenia badawczego z zakresu infrastruktury informatycznej nauki, zapewnienia dostępu do informacji naukowej, w tym do Wirtualnej Biblioteki Nauki, oraz na pokrycie kosztów restrukturyzacji jednostek naukowych

Raport DS:

W związku z koniecznością przygotowania i przesłania do MNiSW do 31 marca 2016 roku rocznego Raportu z wykorzystania dotacji statutowej za rok 2015 (utrzymanie potencjału badawczego oraz badania służące rozwojowi młodych naukowców) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 11.09.2015, Dz.U. z 2015, Poz. 1443 uprzejmie prosimy o przesłanie do Działu Nauki i Współpracy Międzynarodowej wersji roboczej Raportu do dnia 15 marca 2016 roku.

Informacje dotyczące wykorzystania środków finansowych będą dostępne w Kwesturze od 7.03.2016 roku.

Zgłoszenie tematu DS - wzórZgłoszenie tematu BM - wzórOświadczenie pracownika do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową - wzór 2018Oświadczenie pracownika do wniosku o przyznanie środków finansowych na działalność statutową - wzór 2017

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013                                       Polityka cookies