KandydaciStudenciPracownicyAbsolwenci

Biuro Nauki i Współpracy z Zagranicą

BIURO NAUKI I WSPÓŁPRACY Z ZAGRANICĄGranty aparaturowe

  • Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 października 2015 r. w sprawie szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na inwestycje służące potrzebom badań naukowych lub prac rozwojowych ((Dz. U. z 2014 r. poz. 1620 oraz z 2015 r. poz. 249 i 1268) - treść rozporządzenia

  • Termin składania wniosków w Dziale Nauki i Współpracy Międzynarodowej: 3 egzemplarze „wersja do Ministerstwa” – część A wniosku oraz 1 egzemplarz wydruk roboczy do dnia 25 sierpnia 2016 roku.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 31-120 Kraków, Al. Mickiewicza 21, fax: 12 633 62 45, 2009-2013                                       Polityka cookies